واژگان نظامي در زبان توركي
turk donyasi
زبان،تاریخ و فرهنگ مردم ترک
درباره وبلاگ


سلام به وبلاگ من خوش آمدید از اینکه به وبلاگ اینجانب سر میزنید خوشحالم. در ارائه و جمع آوری مطالب این وبلاگ سعی شده است مطالب مفید راجع به زبان ، فرهنگ و تاریخ مردم ترک از اکثر سایتها و وبلاگهای ایرانی و سایر کشورها به خصوص کشورهای ترک زبان دنیا استفاده شده است و در واقع گلچینی از مطالب سایت های مختلف است که در قالب یک وبلاگ جمع شده است. و سعی شده است با ارائه مطالب آموزش و همچنین لینک های مفید به یادگیران زبان ترکی کمکی کوچک کرده باشیم .خواهشمند است ما را از نظرات سازنده تان بی نصیب نفرمایید. ترکون دیلی تک سوگیلی ایستکلی دیل اولماز آیری دیله قاتسون بو اصیل دیل اصیل اولماز
نويسندگان
شنبه 21 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 18:8 :: نويسنده : داوود بدرزاده

واژگان نظامي در زبان توركي
آتش تهيه- آشيرما آتش (آتش بازدارنده).  
آتش هجومي- آخين اوْد.
آتشباري- يايليم آتيش. (شليك همزمان و سنگين تعداد زيادي سلاح).
آجودان- سوباي. آغا ياماغي (افسري كه در خدمت افسر بالاتر باشد).
آدميرال- دنيزبيگي (درياسالار).
آرايش نظامي - دوْناما. ياسانيش.
آزاد- اؤلوشگه. آچيل (فرمان نظامي).
آمادگاه- قورانقا.
آمادگي نظامي- سفربرليك.
آماده باش- دوْناتيش. دوْلونلوق.
ادارة سر فرماندهي ارتش- آغا قاپوسي.
ارتش- آرتيش. اوْردو. قوْشون.
ارتش سرخ - قيزيل اوْردو.
ارتش مردمي- قارا چئري. قارا چوْر. قارا قوْشون.
ارتشبد- اوْردو بيگي. آرتيشباي. سوباي. باش قوماندان.
ارتشتار- اوْردوچو. آرتيشچي.
ارتشي- اوْردوچو. سوْخوشلوق. سولوك.
اردوگاه- قيتيل. قوران.
از جلو نظام- قاباقدان دوزلن (فرمان نظامي).
از نو- باشدان (فرمان نظامي).
استوار- سوباي. سيراباشي.
اسكادران- باغاتور.
اسلحه- قوْر.
اسلحه خانه- قوْرخانا. توفكليك.
اسلحه دار- قوْرچو.
اسلحه ساز- ياراقچي.
اسلحه سازي- قورال ياساش.
اشغال نظامي- باسقين.
اطلاعات ارتش - قارا قولاق.
افسر- قوْل باشي.سوباي.
افسر ارشد- اوست سوباي.
افسر جزء- آلت سوباي.
افسر مسئول اسلحه خانه- قوْربيگي. قوْرچوباشي.
افسري كه از درجه سربازي بالا آمده و دانشكدة افسري نديده است- آلايلي سوباي.
انبار اسلحه- قوْردا.
بمب- چاتلاما.
به پيش- آلقا قاراب. ايره لي(فرمان نظامي).
به جاي خود- بوداليدا(فرمان نظامي).
پادگان - قيشلا. ساخلوْو.
پوكه فشنگ - قاپجيق.
پياده نظام- قارا چئري. قارا چوْر. قاراچي. يايا چئريسي.
پيشقراول- بانقلاي. يانداوول.
پيكان - آتباق. آخيل. اوْخ باشي.
تداركاتچي- آيداچي.
تداركات لشكر- داغار.
تعمير و نگهداري اسلحه - سايقال.
تفنگ - توغك.
تفنگ ته پر - آلتي آچيلان.
تفنگچي- توفكچي. مرگن.
تفنگدار- توفكچي. توفكلي.
تفنگ دو لول- قوْش آتار.
تفنگ ساچمهاي- قيرما توفك.
تفنگ ساز- توفكچي.
تفنگ سرپر- آغيزدان دوْلما. چاخماقي. قارا قاوال.
تفنگ سه تير - اوچ آتيلان. اوچ آچيلان.
تفنگ كارابينه- آلاي پوْزان.
تكاور – سوْخوشچو. سالقير.
توپ- توْپ.
تيپ- مينليك. توْغاي.
تير- اوْخ.
تيربار- اوْخ ساچار. (نوعي اسلحه).
تير مرگبار- قييبير.
تيمسار- يانال. پاشا.
جبهه- قاغيشقا.
جنگ - ساواش. دؤگوش.
جنگ آزموده- اسكي توفك.
جنگ افزار- قورال ياراق. ياو ياراق. ياراق.
جنگ خونين- آغار چاقا. قانلي ساواش.
جنگ دريايي- قاييق قاوقا. دنيز ساواش.
جنگ زميني- قورو ساواشي.
جنگ سرد - سوْيوق ساواش.
جنگ سرنيزه - سونگولشمه.
جنگ سواره نظام- پييگه.
جنگ شديد - قانتار.
جنگ فرسايشي- آشينديرما.
جنگ هسته اي- يادرا ساواش.
جنگنده - اورونقوت. دؤگوشچو. دؤگه جي. تومروس. ساواشچي.
جوخه - مانقا. آرباي. جوْوقا.
حفاظت اطلاعات- يومدار. يومقال.
حمله - باسقين.
حملة برق آسا - شيغاما.
حملة شبانه- باسيق. چاپقين.
خبردار- شاخلان (فرمان نظامي).
خشاب- قاشاب. ساداق.
خلبان- اوچاقچي. اوچان.
خمپاره - قومپارا.
خمپاره انداز - اوْتوزباشي.
دانشجوي دانشكدة نظامي- قورسانت.
درجة نظامي- اوْموزلوق. اوْرونتاق. قيرات.
درجه دار- باسالي. آشامالي. باساقلي.
دژبان- ساخلوْوچو. ساخليج. قوْرقانچي.
دسته- اولام. زره - بادانا. بوروگن. توْخوم.
زرهي - توْخوملو.
سان ديدن- ساناماق. اوشهمك.
سپهبد - چئري بيگي. امير نوْيان.
سپهسالار- آرتاباي. اوْردو بيگي. بوروندوروق. مونقاليسان.
ستاد ارتش- گئنل قورماي.
ستاد لشكر- اولوق قوْل.
ستوان- آردالي. اللي باشي.
ستوان يك- باش آردالي.
سرباز - باش وئرن. چئري. سالدات. سو. قيزيلباش.
سرباز پياده- قاراچي.
سرباز گماشته- آرديل.
سرباز ساده - اولان. قارا چيريك. سيراوي عسكر.
سرباز سوار پيشقراول- ائراوول.
سرباز نيروي زميني- قاراچي.
سربازخانه- ساخلوْو.
سربازصفر - سيراوي عسكر. قارا چيريك.
سرتيپ - مين باشي. مين باي.
سرجوخه - اوْن باشي. مانقاباشي. اوْنباي.
سردار - يانال. پاشا.
سردسته - بؤلوك باشي. قوْل باشي. چئري باشي. اوْت آغاسي.
سرفرمانده- آپا ترخان. باش شاد. بورقوچان. باش قوماندان.
سرگُرد- دالباي. قوْل آغاسي. باشقورد.
سرگروهبان- وكيل باشي. باش چاووش.
سرلشكر- اميرتومان.
سروان - يوز باشي. يوزبيگي.
سرهنگ - آلباي. يارباي. مين باشي. بيگ باشي. قوْشون باشي. نويان.
سلام نظامي- چاس. ساپارتا. ساليت.
سلحشور- سالجيق. سالار. سالاميش. يارقاج. زوْرباچي.
سواره نظام- قارا خيل. آتلي خيل.
ضامن اسلحه – قاريل. قوْروز. قييلاق.
ضدهوايي - اوچاق ساوار.
طبل جنگي- قوْپورقا.
عقب گرد - قانقور (فرمان نظامي).
عقبة لشكر- آرتقار. آرتقان.
عقبدار لشكر- چانداوول. آردچي. سورقاوول.
فرمانده- قوماندان. آلايلي. آغا. باشچي. شاد. باشقال. بويراج. سالقار. قاماندار.
فرمانده توپخانه- آتاش بيگ.  
فرمانده دژبان- اوربيگي. باشقاريجي.
فرمانده سواره نظام- خيلباش. قاراولي.
قاب اسلحه- ساواق.
قاضي نظامي- توتوق.
قرارگاه- بولجار.
كلاه نظامي- چالاچات. قازانيج.
كمانه كردن گلوله - چوْووماق.
گارد ويژه- بؤرو. هرباتان.
گردان- قوردان.
گروهان- بؤلوك.
گروهبان- چاووش. قورباشي. ارباشي.
گروهبان يكم - باش چاووش. وكيل باشي.
گشت- گزمه.  
گشت شبانه- توتقاق.
گلوله - قيريج. قيريچقا. گولـله. توْپ داشي. چالتاش. قورشون. يوملوق.
لجستيك- سالقيت. سورسات.
لشكر- تومان. توْپلانق. توغ تولوب.
لشكركشي- آلانلاما. سوله مه. قوْشون كئچليك. قوْلدورما.
مبادلة آتش- آتيش توتوش.
مقدمة لشكر- قيلاووز.
مهمات- اوْخ داري.
مهماتچي- اوْدچو.  قاراياراق.
ميسره- جيوانقار. سوْل قول.
ميمنه- بيرانقار. ساغ قول.
مين- ياتلاما.
ناو جنگي- چالقان.
ناو جنگي بزرگ- گؤيه.
نگهبان- ياساقچي. ياساوول. كئشيك.
نيروهاي مسلح - قوْرالتاي.
نيروي زميني- قارا گوج. قارا قوْشون. قورو قوْشون.
نيروي دريايي- دالاي قوْشون. دنيز قوْشون.
نيروي كمكي- چولقار.
نيروي هوايي- اوچاق قوْشون.
همرزم- خيلتاش.
هنگ - مونقاي.  
هنگ كوهستاني - داغ آلايي. داغ بيرليگي.
هواپيما - اوچاق. دميرقوش.
هواپيماي شكاري- قيريجي.


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

موضوعات
پيوندها